hot-line 318 627 478
ABCOPY s.r.o > Info servis > Ochrana osobních údajů
E-SHOP

  Ochrana osobních údajů

  Ochrana osobních údajů

  dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ABCOPY s.r.o. se sídlem Husova 435, 261 01 Příbram, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49975, telefon 318 627 478, email info@abcopy.cz, (dále jen "správce) poskytuje informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů.

  Osobní údaj je každá informace o identifikovatelné nebo indentifikované fyzické osobě, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor tj. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvlášních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  od subjektu údajů - na základě Vaší objednávky (telefonické, e-mailové, písemné)

  DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písmene b) GDPR. Poskytnutí údajů (jméno, adresa, kontakt) je nutné k vyřízení objednávky, bez těchto údajů není možné objednávku uzavřít. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Toto je nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně.

  Využití Vašich dat mimo internetový obchod www.abcopy.cz. Vaše osobní data jsou v rámci ABCOPY s.r.o. důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk a přepravní společnosti. Tato data nejsou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem. 

  DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

  Tato doba vyplývá z předpisů, které jsou v souladu se platnými zákony a se zákony o ochraně soukromí. Obecně závazné předpisy nám dále ukládají povinnost archivovat Vaše osobní údaje jen po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy.

  PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

  právo na přístup k informacím

  právo na výmaz

  právo vznést námitku proti zpracování

  právo odvolat souhlas se zpracováním údajů

  právo na opravu osobních údajů

  právo na omezení zpracování

  právo odvolat poskytnutý souhlas

  Souhrnné informace: ABCOPY s.r.o. dále může poskytovat důvěryhodným třetím stranám souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky (např. Český statistický úřad). ABCOPY s.r.o. si váží Vaší důvěry a bude plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto údaje potřebujeme proto, abychom zabezpečili a zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám. Používáním internetového obchodu www.abcopy.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na www.abcopy.cz publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.