hot-line 318 627 478
ABCOPY s.r.o > Info servis > Pronájem

Pronájem

Pokud nechcete investovat do nového zařízení, můžete si pronajmout kancelářskou techniku. Rizika a zodpovědnost zůstane u nás, neboť my zůstaneme majitelem techniky. Stále více zákazníků preferuje tuto formu služeb. Pronájem nabízíme na kopírovací stroje.

Na pronájmu oceníte:

•  úsporu investičních prostředků

•  rovnoměrně rozložené měsíční náklady

•  jasně plánované a kalkulované měsíční splátky

•  jasně stanovená cena za kopii

•  žádné nečekané náklady s náhradními díly

•  zodpovědnost dodavatele za provoz stroje

•  možnost odkoupení stroje za zůstatkovou hodnotu

Další informace Vám poskytneme na tel. čísle 736 621 448