hot-line 318 627 478
ABCOPY s.r.o > Info servis > Pronájem
E-SHOP

  Pronájem

  Pokud nechcete investovat do nového zařízení, můžete si pronajmout kancelářskou techniku. Rizika a zodpovědnost zůstane u nás, neboť my zůstaneme majitelem techniky. Stále více zákazníků preferuje tuto formu služeb. Pronájem nabízíme na kopírovací stroje.

  Na pronájmu oceníte:

  úsporu investičních prostředků

  rovnoměrně rozložené měsíční náklady

  jasně plánované a kalkulované měsíční splátky

  jasně stanovená cena za kopii

  žádné nečekané náklady s náhradními díly

  zodpovědnost dodavatele za provoz stroje

  možnost odkoupení stroje za zůstatkovou hodnotu

  Další informace Vám poskytneme na tel. čísle 736 621 448