hot-line 318 627 478
ABCOPY s.r.o > Info servis > Pronájem

Pronájem

Pokud nechcete investovat do nového zařízení, můžete si pronajmout kancelářskou techniku. Rizika a zodpovědnost zůstane u nás, neboť my zůstaneme majitelem techniky. Stále více zákazníků preferuje tuto formu služeb. Pronájem nabízíme na kopírovací stroje.

Na pronájmu oceníte:

úsporu investičních prostředků

rovnoměrně rozložené měsíční náklady

jasně plánované a kalkulované měsíční splátky

jasně stanovená cena za kopii

žádné nečekané náklady s náhradními díly

zodpovědnost dodavatele za provoz stroje

možnost odkoupení stroje za zůstatkovou hodnotu

Další informace Vám poskytneme na tel. čísle 736 621 448